Novinky

 

     Trend náhrady aditiv a přídatných látek můžeme sledovat už řadu let v zemích západní Evropy. Také v České republice se stále více diskutuje o kvalitě masných výrobků a potravin obecně. Díky řadě pořadů v médiích, časopisech nebo na internetu (Jídlo s.r.o., A DOST, Peklo na talíři, D-Test) jsou koneční zákazníci lépe informování, ne vždy objektivně, o složení výrobků a o „škodlivosti“ (záměrně v uvozovkách, protože za škodlivé jsou vydávány v podstatě všechny přídatné látky) jednotlivých přídatných látek (E-ček). Zákazníci se více zajímají o etiketu, značení a složení výrobku a začínají mu i lépe rozumět. Výrobci potravin na tento trend musí nutně reagovat a vyjít zákazníkům vstříc.

    Nahrazování přídatných látek (E-ček) výrobky na přírodní bázi s sebou však nese i určitá negativa. Tím je převážně vyšší cena těchto přípravků. Upřímně, pokud by na trhu existovaly přírodní náhrady přídatných látek (fosfátů, dusitanu, barviv, antioxidantů, hydrokoloidů,....) se srovnatelnou funkčností a stejnou, popřípadě nižší, cenou, byly by již na trhu hojně rozšířeny a problém náhrady přídatných látek by neexistoval. Leč není tomu tak. Ze zkušenosti víme, že pokud se na trhu takový výrobek objeví, většinou má problém s funkčností (v případě náhrady karmíny se může jednat o jiný barevný odstín, intenzitu barvy, stabilitu během tepelného opracování, stabilitu na světle) nebo není legislativně v pořádku (záměrně se neuvádí některé složky, které je nutné označovat jako přídatné látky, nebo jsou použity látky, které nejsou určeny k použití v potravinách). Na druhou stranu náhrady přídatných látek jsou výrobky s vysokou přidanou hodnotou a přinášejí výrobcům masných výrobků i řadu nových možností. Výrobci, kteří chtějí zákazníkům nabídnout něco víc, být „leadry“ na trhu, upevnit tuto pozici, přicházet s novými výrobky a nebojí se inovovat, mají možnost získat určitou konkurenční výhodu a být první, nebo jedni z prvních, kdo takové výrobky nabídne. Zdatný obchodník by pak měl být schopen tuto konkurenční výhodu a přidanou hodnotu výrobků zúročit i ve vyšší ceně finálního výrobku. Abychom mohli zákazníkovi nabídnout kvalitní výrobek, musí se zapojit všechny zainteresované strany - výrobci náhrad přídatných látek, výrobci směsí, výrobci masných výrobků a prodejní řetězce.

    Reakcí na tyto trendy je bezesporu výrobek REZ-ALFA RED. Jedná se o náhradu karmíny na přírodní bázi. Tento výrobek dává finálnímu výrobku stejnou barvu jako karmína E120. Díky použitým ingrediencím a výrobním postupům neobsahuje žádné přídatné látky (E-čka) a značí se pouze jako „rostlinný extrakt nebo rostlinný koncentrát“. Ve finálním výrobku je stabilní během tepelného opracování i po celou dobu údržnosti výrobku. Stejně tak je stabilní i na přímém světle. Jedná se tedy o vynikající unikátní výrobek s vysokou přidanou hodnotou, který umožňuje nahradit karmínu E120 při zachování všech funkčních aspektů karmíny. Vyšší cena oproti karmíně je pak dána jednak nároky na kvalitu základní suroviny a stabilizaci finálního výrobku, dále pak energetickou a pracovní náročností výrobního procesu.

ŘEZPOF, spol. s r.o.

Kontaktní údaje

+420 602 282 052

ŘEZPOF, spol. s r.o. -
sídlo firmy, velkoobchod
Koterovská 172, 326 00 Plzeň

50.145643, 30.474139

Jsme na mapě